ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ – Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΙΚΕ (EATMORE IKE)
ΑΦΜ: ‪800763761‬
Δ’ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 44
‪2310261116‬
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 20.000ΕΥΡΩ

ΜΕΤΟΧΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε18, ΠΟΛΥΧΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56533
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 50%

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΤΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ε3, ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56531
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 50%

ΑΡ. ΓΕΜΗ: ‪140069106000‬